Släktforskning och andra länkar

  1. För den som är intresserad i släktforskning är den bästa länken Genealogiska samfundet i Finlands hemsida: 
    http://www.genealogia.org/indexr.htm  (på svenska)
    som innehåller kyrkböcker, information om migration, släktföreningar, släktforskning och allt annat intressant.


  1. Kolarin kommun, hemort till Pasma släkt och släktföreningen (också på svenska): http://www.kolari.fi/

  2. Människor som emigrerade till Norge från Torneälv och vidare till Amerika har forskat av Trond Ballo från Vadsø, som också hör till Pasma släkt: www.pasma.no


  1. Facebook: grupp Pasman suku